Kontakty

Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR,
Opletalova 29,
110 00 Praha 1,
Ing. Veronika Truhlářová
tajemník
truhlarova@autoklub.cz